نماد سایت مهندسین مجری و مشاور پدیده پایدار

آزمایش میلگرد

آزمایش میلگرد

نکات مهم در ازمایش میلگرد

آزمایش میلگرد از اجزای ساختمان سازی هستن که نقش ان ها افزایش مقاومتی بتن می باشد با توجه به کاربرد گسترده میلگردها کیفیت ان میتوان به صورت چشم گیری مقاومت سازه و استحکام بنا را تاثیر گذار باشد به منظور اطمینان از کفیت میلگرد لازم است تا پیش از تست های روی ان صورت بپذیرد تست های که انجام میشود به تست های مخرب وغیر نخرب تقسیم بندی می شود.

در طراحی سازه ها و استحکام بنا بسیار تاثیر گذار است از جمله مصالح پر کار برد در ساختمان سازی که تاثیر مستقیمی در کیفیت ساخت ساز دارد اما در موقع خرید میلگرد چگونه میتوان از کیفیت ان اطمینان حاصل کرد برای این منظور از ازمایش هوی رو میلگرد استفاده میشود.

نتایج ازمون ها در خصوصیات میلگرد میتوان اظهار نظر کرد میلگرد از مهمترین مصالح استفاده شده در ساختمان سازی می باشد که به طور عمده در بتن به منظور افزایش مقاومت کششی استفاده میشود بنابر این میلگرد دارای مقاومت کافی در برابر کشش باشد انواع مختلفی از میلگرد در بازار وجود دارد که ساده ترین ان میلگرد A1 شناخت میشود.

میلگردی از جنس فولاد نرم و صاف است میلگرد ساده داری کربن کمی می باشد که برای انجام عملیات جوش کاری بسیاد مناسب است میلگرد اج دار دارای برجستگی با اج ها و طبق استاندارد هستن از جمله این میلگرد ها میلگرد A2با اج مار پیچ و A3با آج جناقی و میلگرد خشک نیز گفته میشود مهم ترین مواردی که در مقاومتی که میلگرد استفاده میشود مقاومت کششی میلگرد و مقاومت تسلیم میباشد.

به طور کلی ازمایش بر روی میلگرد به دو صورت مخرب و غیر مخرب انجام میشود برخی از ازمون های مخرب شامل موارد زیر است:

 

ازمون کشش یکی از رایج ترین تست ها روی میلگرد تست کشش می باشد و بررسی ان از نظر میزان کشش تحت میزان نیروهای مختلف عمری ضرروری می باشد در تست کششی میلگرد مورد تست قرار میگیرد در صورت که از مقاومت کششی بالا برخوردار باشد را قرار گرفتن مقاومت سا زه افزایش داده می شود.

هدف از تست کششی میلگرد این است که متوجه شویم میلگرد چا مقدار نیرو را بدان ان که دچار شکستگی شود میتواند تحمل کند در روش تین ازمایش نیرو از کم به زیاد اعمال می شود تا مقاومت میلگرد اندازگیری شود.

ازمون خستگی

میلگرد از مولکول های بسیار ریزی تشکیل شده این مولکول ها در جهت های نا مشخص دچار لغزش هستن هر بار تنش با ضربه به میلگرد وارد شود عمل لغزش روی صفحات انفرادی اتفاق می افتد این ترک ها روی میلگرد باعث میشود به مرور زمان گسترش یافته و میلگرد تحمل تنش را نخواهد داشت و دچار شکست و خستگی می شود.

ازمون خمش مجدد

این ازمایش به دو روش سرد و خمش مجدد انجام میگیرد در این ازمون در ازمون خمش سرد از میلگردهای حداقل ۲۵۰ میلمتر حس می شود این میلگرد بصورت vدر دستگاه قرار میگیرد و تا ۹۰ درجه خم می شود و به مدت نیم ساعت در دمای صد درجه گرم میشود و به میلگرد اجازه میدهند که به دمای محیط برسند که در اثر این تست نمونه دچار ترک یا شکست نشود مورد تایید است.

خروج از نسخه موبایل