حقوقی کردن پروانه

حقوقی کردن پروانه | حقوقی کردن پروانه نظام مهندسی

حقوقی کردن پروانه نظام مهندسی

۱)پروانه حقیقی: مهندسین در چهار رشته عمران معماری برق و مکانیک می‌توانند بعد از گرفتن مدرک تحصیلی بعد از سه سال اقدام به شرکت در آزمون نظام مهندسی نمایند آزمون در سه گرایش طراحی نظارت و اجرا گرفته می‌شود بعد از قبولی در آزمون مهندسین پروانه پایه سه خود را اخذ می‌کنند و به همین ترتیب می‌توانند بعد از پنچ و نه سال می‌توانند پایه یک را کسب نمایند

حقوقی کردن پروانه

حقوقي كردن پروانه نظام مهندسي یعنی چند شخص حقیقی پروانه خود را به صورت یک جا در شرکت بگذارند و در یک مجموعه حقوقی پروانه ها یکی شوند افراد می‌توانند پروانه خود را یا در شرکت طراحی نظارت بگذارند یا در شرکت اجرا از آن استفاده نمایند .

سوابق مورد نیاز برای استفاده در امور مجری:

شخصی که پروانه پایه ۳ اجرای خود را می‌گیرد به طور طبیعی سه سال سابقه اجرا دارد این زمان از تاریخ فارق التحصیلی تا تاریخ اخذ پروانه محاسبه میگردد پس فردا دارای پروانه اجرا پروانه با سابقه حساب می‌شود .
برای پایه ۲ اجرا هفت سال سابقه نیاز است که سه سال آن قبل از پایه 3و چهار سال آن بعد از پایه 3 قابل اجرا است.
برای پایه ۱ دوازده سال سابقه نیاز است که ۳ سال آن قبل از پایه3 اجرا و نه سال آن بعد از پایه 3 اجرا میباشد .
مهندسین توجه داشته باشند چنانچه مهندس پروانه خود را در شرکت طراحی نظارت حقوقی کرده باشد از سالهای فوق کم میشود

حقوقی کردن پروانه ی اشتغال نظام مهندسی ( پروانه نظام مهندسی) یکی دیگر از خدماتی است که در شرکت طرح پدیده پایدار انجام میشود چناچه با نحوه حقوقی شدن و مزایای استفاده از این پروانه اشنا نیستین و نیاز ب اطلاعات اولیه بیشتری دارید در ادامه این مقاله تا انتها با ما همراه باشین

حقوقی کردن پروانه چیست ؟

حقوقی کردن پروانه اصطلاحی است که بین مهندسین سازه و عمران بسیار استفاده میشود حقوقی کردن پروانه ی نظام مهندسی و اشتغال همان قرار دادی است که بین مهندس عمران ( معماری .برق .مکانیک )که دارای پروانه اشتغال است بین مهندس عمران و یک شرکت مهندسی قرار داد بسته میشود حقوقی کردن پروانه گاهی اشتباها اجاره پروانه و یا حتی فروش پروانه نظام مهندسی نامیده میشود طبق مقرارت ملی ساختمان ملی ایران و مبحث ۲ ابتدا شرکته عضو نظام مهندسی با مهندس داری پروانه نظام مهندسی توافق اولیه انجام میدهد سپس بعد از توافق قرار دادی بین مهندس وشرکت منعقد میگردد در این قرار داد مبلغ مورد توافق و زمان همکاری از مهمترین مواردی هست که حتما در قرار داد ذکر میشود لازم به ذکر است هنگام امضای قرار داد هزینه ی به عنوان پیش پرداخت از سوی شرکت واریز میشود و در ازای ان اصل پروانه در اختیار مسیولین شرکت قرار میگیرد و رسیدی اصل پروانه از طرف شرکت به مهندس تحویل میشود برای این کار دو علت وجود دارد اطمینان شرکت در مورد ازاد بودن پروانه اشتغال مهندس و اطمینان پیدا کردن شرکت از اینکه مهندس تا پایان قرارد به شرکت متحد مانده و تا پایین قراداد با شرکت دیگر قرار داد نخواهد بست

پس از انجام امور اداری لازم است سمت مهندس در شرکت در فرم خو اظهاری مشخص شود؛ این فرم فرمی هست ک بین شرکت و مهندس به امضا میرسد در ان مهندس به صورت رسمی به عضویت شرکت در امده و سمت میگیرد این فرم ب صورت محضری در محضر خونه گواهی امضا میشود

حقوقی کردن پروانه

قرارداد باشرکت جهت حقوقی کردن پروانه به عنوان یکی از روش های استفاده از پروانه اشتغال ب کار حقیقی برا مهندسین عضو نظام مهندسی مطرح هست اولین موردی ک باید مورد توجه باشد این است ک عضویت در شرکت حقوقی به واسطه پروانه تحت ۳ عنوان مدیر عاملی یا عضو هیت مدیره و یا شاغل انجام گیرد.

نمونه قرارداد های حقوقی کردن پروانه

 

عضو شاغل در شرکت مسئولیت کمتری نسبت به عضو هییت مدیره دارد همچنین اگر عضو هیئت مدیر زیل گزارش های تهیه شده از پروژه های طراحی ومحاسبه انجام شده توسط شرکت را امضا ومهر نماید مسئولیت خواهد داشت حتی اگر این امور شخصا توسط وی انجام نگردیده باشد و نهایتا تمام گزارش ها و طراحی انجام شده توسط عوامل شرکت علاوه بر امضا ومهر ان عضو هیئت مدیره ( به عنوان مدیر فنی)

میبایستی به امضا مدیر عامل رسیده وممهور به مهر شرکت گردد ولذا مدیر عامل از مهمترین مسئولین شرکت میباشد
لازم به توضیح است که بعضی از شرکت ها مسئولیت محدود میباشد که طبق قانون نیازی به دادن سهام به شخص هییت مدیر نمیباشد ولی شرکت های سهامی خاص حتما باید حداقل یک سهم بنام هر عضوی از هییت مدیره بزند که به نسبت تعداد سهام هر شخص برا ان شخص مسئولیت حقوقی دارد بااین حساب شرکت های مسئولیت محدود برا حقوقی کردن پروانه بار حقوقی کمتری دارد

خارج کردن پروانه اشتغال

در خروج از شرکت چناچه مهندس ب عنوان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره به عضویت شرکت در امده باشد سازمان نظام مهندسی مجاز به دخالت در امور مربوطه نمی باشد لذا پاسخ سازمان به درخواست عضو جهت خارج کردن پروانه منفی می باشد ولی در مورد اعضای شاغل تا پایان مدت قرار دادو استنکاف شرکت از خارج ننمودن پروانه مهندس از شرکت تنها از حیث تغییرات در پروانه اشتغال تا زمان خروج مهندس متقاضی خروج خواهد نمود در صورت انقضای تاریخ پروانه مهندس عضو شرکت پروانه این مهندس برای شرکت بدون استفاده میباشد چناچه این اتفاق در مدت قرارداد اتفاق بی افتد مدت زمان از دسترس رفته برای شرکت مهم میباشد ومدت زمان از درست رفته برای شرکت به مدت قرار داد مهندس اضافه میگردد علاوه برا ان میتواند موجب ادعای شرکت مبنی بر ضرر زیاد شود

نکاتی پیرامون حقوقی کردن پروانه

سمت مهندس در قرارداد برای کار در شرکت تحت ۳ عنوان شاغل عضو هیئت مدیره و مدیر عاملی میباشد در ۳ حالت مهندس تعهد میدهد ک به صورت تمام وقت با شرکت همکاری دارد

مسئولیت عضو شاغل در شرکت نسبت به عضوهیئت مدیره کمتر میباشد،در صورت حادثه احتمالی عضو شاغل در ردیف مسئولین پرژوه قرار خواهد گرفت حتی اگه زیل گزارش ها و طراحی ها ارائه شده به شهرداری یا نظام مهندسی یا مجری زیر صلاح را مهره امضا ننموده باشد سمت مدیر عامل مشمول کلیه محکومیت های انتظامی شرکت خواهد گردیدبه این معنا ک شرکت به دلیل مصرح درماده ۹۱ائین نامه قواتین نظام مهندسی دچار محکومییت انتظامی از درجه ۱ تا ۶ گردد بنابرین عضو شاغل کمترین مسئولیت سپس هییت مدیره و مدیر عامل بیشترین مسئولیت را خواهد داشت

قرار داد پروانه نظام مهندسی

حقوقی کردن پروانه یا همان قرار داد پروانه نظام مهندسی ابتدا شرکته عضو نظام مهندسی با مهندس دارای پروانه اشتغال طبق توافق نامه اولیه قرار دادی بین مهندس وشرکت منعقد میگردددر مدت قرار داد مبلغ توافق وزمان قراداد مورد توافق قرار میگیرد حتما باید در قرار داد ذکر شود عموما در هنگام امضای قرار دادمبلعی به عنوان پیش پرداخت بگیرد پس از امضای قرار داد پاره ای امور اداری از سوی شرکت انجام میشود و در نهایت یک روز برای خود اظهاری تایید میشود خود اظهاری به عنوان فرمی گفته میشود که مهندس با امضای ان تایید مینماید که به عضویت شرکت در امد و پروانه اش در اختیار شرکت میباشد به این نکته باید توجه داشت که که عضویت در شرکت حقوقی به سه عنوان شاغل و هیئت مدیره و مدیر عاملی انجام میپذیرد در ادامه با تمونه فرم قرار دادی در سه بخش فوق در خدمتتان هستیم ضمنا این قرار داد ها به عنوان پیشنهاد اولیه می باشد و افراد میتوانند بنا به شرایط و اطلاعاتی که دارند متن قرار داد را کم یا زیاد نمایند

2 دیدگاه

 1. سلام. مبلغ متناسب برای قرار داد حقوقی کردن پروانه برای پایه های مختلف چه عددی هست؟
  آیا استانداردی جهت مبالغ پایه وجود دارد؟
  با تشکر

  1. سلام وقت بخیر
   پرداختی هر شرکت متفاوت است
   جهت اطلاعات بیشتر با 09122443691 تماس بگیرید

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است